Inversions

Entre els actius recomanats per Alkimia Capital als seus clients en les darreres setmanes, destaquem els següents:

 

PERSHING SQUARE HOLDINGS

Fons de renda variable americana gestionat per Bill Ackman. Es un inversor activista que sempre tindrà una cartera concentrada de grans empreses d’EE.UU. que tenen una generació de FCF (flux de caixa lliure) previsible i creixement, amb fortes barreres d’entrada, poder de fixació de preus gràcies a una marca reconeguda, actius únics i difícilment replicables, contractes a llarg termini i/o una posició dominant en el seu mercat. Tot això intentant comprar amb un marge de seguretat respecte el valor intrínsec de l’empresa. Gestiona l’estratègia des del 2004 amb uns rendiments superiors al 14% anualitzat (comparat amb el S&P 500 que ha fet un 8% durant el període).

Alkimia Capital va començar a recomanar el fons durant el any 2017, ja que els resultats dels anys 2015 i 2016 havien sigut molt per sota de les expectatives i per tant es va generar una finestra de compra d’uns dels gestors amb més talent de la industria. Malgrat l’excel·lent 2019 amb un 51% de retorn, en aquests moments encara podem comprar el fons amb un 30% de descompte sobre el seu NAV.

PERSHING SQUARE HOLDINGS


HELIUM PERFORMANCE 

Helium Performance és un fons gestionat per la societat gestora independent francesa Syquant. La gestora llença el fons a l’any 2013, fent ús de diferents estratègies alternatives, algunes de les quals ja formaven part del primer fons Helium Fund des del 2005. El fons intenta obtenir un retorn a llarg termini superior al 6% assumint nivells de volatilitat inferiors al 4%, combinant estratègies Merger Arbitrage, Event Driven i Systematic Long/Short. Com a principal objectiu té la preservació del capital perseguint un perfil de retorn independent de la evolució general del mercat.

Alkimia Capital va començar en l’any 2016 a recomanar el fons a alguns clients amb un perfil de inversió prudent, però que poguessin tolerar fons alternatius UCITS a les seves carteres. El principal argument residia en la necessitat de buscar alternatives a la renta fixa tradicional, ja que aquesta oferia un risc asimètric en contra del inversor tradicional (baix potencial  i risc elevat).

HELIUM PERFORMANCE


RUFFER TOTAL RETURN

Fons gestionat per Ruffer, societat gestora anglesa creada per Jonathan Ruffer l’any 1994 amb un enfoc multi-actiu. El principal objectiu dels gestors és la preservació del capital en moments de tensió, però a llarg termini aconseguir un bon retorn amb un nivell de risc moderat. Per aconseguir-ho, inverteix en tot tipus d’actiu, des de renta variable passant per bons lligats a la inflació fins a l’or, per tal d’obtenir una cartera equilibrada que pugui fer front a qualsevol entorn de mercat. La seva principal fortalesa és una visió independent de les forces que mouen els mercats i una gran habilitat en ajustar la cartera per aprofitar-se’n.

Alkimia Capital recomana aquest fons als seus clients amb un perfil d’inversió equilibrat des del 2016. El seu atractiu principal és la protecció que ofereix davant els riscos macroeconòmics i de valoracions de diferents actius, sense renunciar a una bona rendibilitat. El seu retorn anualitzat ha estat superior al 8% des del 2000.

El fons Ruffer Total Return ha batut la majoria dels seus competidors durant els darrers anys, destacant sobretot en anys difícils per tothom com van ser el 2008 a nivell global i el 2011 a Europa.

RUFFER TOTAL RETURN


BAKERSTEEL PRECIOUS METAL FUND 

Fons gestionat per la gestora especialista BakerSteel fundada l’any 2001 i amb una excel·lent trajectòria invertint en aquest “niche” de mercat. El seu equip d’inversió ( que són els propis fundadors de l’empresa ) està compost per analistes de mineres i enginyers del sector amb més de 25 anys d’experiència en el mercat que els dona un coneixement diferencial respecte els seus competidors. Els seus fons gestionats han estat capaços de batre de manera folgada tots els competidors, protegint de manera important en els anys amb mals rendiments per a la categoria i pujant com els que més en els anys positius com al 2019 on van ser el fons número 1 de la categoria amb una pujada del +54%.

Inverteix en companyies mineres, en aquest cas principalment d’or però també de plata. Amb una cartera concentrada de 30/40 empreses del sector, creu que el coneixement que ells tenen de les empreses els permet diferenciar-se de la competència per conèixer les mines que veritablement es poden beneficiar en major mesura de l’increment del subjacent i evitant al mateix temps les que tenen un risc més elevat.

Inverteix en companyies mineres, en aquest cas principalment d’or però també de plata. Amb una cartera concentrada de 30/40 empreses del sector, creu que el coneixement que ells tenen de les empreses els permet diferenciar-se de la competència per conèixer les mines que veritablement es poden beneficiar en major mesura de l’increment del subjacent i evitant al mateix temps les que tenen un risc més elevat.

BAKERSTEEL PRECIOUS METAL FUND